Skip to main content

De behandelingen binnen de psychologische hulpverlening maken aanspraak op het wettelijke eigen risico. Dit wordt door de Nederlandse overheid bepaald. Het eigen risico is altijd minimaal € 385 per jaar en wordt ook aangesproken door andere zorg binnen het basispakket van uw zorgverzekering, zoals medicatie of ziekenhuiszorg.

Tot en met 2021 was het startjaar of het jaar van verlenging van uw behandeling bepalend voor het jaar waarin het eigen risico werd aangesproken. Dit gaat veranderen per 2022 met de introductie van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Vanaf dat moment wordt niet meer in trajecten gedeclareerd, maar op basis van losse consulten. De consultdatum is dan bepalend voor het jaar waarin het eigen risico wordt aangesproken.

Een voorbeeld: als u start met uw behandeling in november en er is in dat jaar nog geen beroep gedaan op uw eigen risico, zullen de gedeclareerde consulten worden verrekend met uw openstaande eigen risico van dat jaar. Als uw behandeling in het daaropvolgende jaar doorloopt, wordt ook in dat jaar eerst uw eigen risico aangesproken alvorens u recht heeft op een vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

U kunt meer informatie vinden in dit “factsheet“.

Psychologenpraktijk Nieuwenhagen vindt bovenstaande ontwikkeling onwenselijk en zorgwekkend, aangezien dit tot het mijden van zorg kan leiden met alle gevolgen van dien. Diverse beroepsverenigingen verzetten zich tegen deze ontwikkeling en hebben dit onder de aandacht van de politiek gebracht. Hopelijk ontstaat er in de loop van 2022 meer duidelijkheid. Zie ook dit bericht.

Heeft u aanvullende vragen? Stel deze aan uw behandelaar!