Aanmelding en werkwijze

Aanmeldklachten

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat ze ergens mee zitten of psychische problemen ervaren. Dat is heel normaal. Maar wat doet u als u er zelf, met uw partner, of met behulp van de mensen om u heen niet uitkomt?

Centraal bij de praktijken op onze locatie staat de hulpvraag van de cliënt. We richten ons op de behandeling van een diversiteit van klachten en problemen, die gemeen hebben dat de cliënt in enig opzicht verandering wil in hoe hij/zij denkt, voelt of handelt. Problemen waarvoor mensen bij ons in behandeling kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

 • Depressieve klachten en eenzaamheidsgevoelens
 • Verlies- en rouwproblematiek
 • Sociale angst en onzekerheid
 • Contactuele problemen en identiteitsvragen
 • Relatieproblemen en gezinsmoeilijkheden
 • Sexualiteits- en intimiteitsproblemen
 • Fobische klachten en hyperventilatie
 • Angst- en paniekklachten
 • Traumagerelateerde klachten
 • Psychosomatische klachten (zoals hoofd-, rug-, maagpijn)
 • Spanningsklachten, stress en slaapproblemen
 • Problemen met werk, studie of loopbaan

Dit is zeker geen uitputtende lijst. Er zijn nog meer klachten en problemen, waarvoor u bij een psycholoog terecht kunt. Denk niet dat de klachten eerst nog erger moeten worden. Juist als u er vroeg bij bent, kan de psycholoog u goed helpen.

Wanneer u meer inzicht wil krijgen in uw klachten en/of problemen, in wat u zelf kunt doen om deze te verminderen en in de wijze waarop u hierbij geholpen kunt worden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch of per e-mail bij ons aanmelden. Dit kan zijn naar aanleiding van een doorverwijzing van uw huisarts of op eigen initiatief. Indien u zich telefonisch aanmeldt, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan bij de eerstvolgende gelegenheid teruggebeld.

Bij de aanmelding zullen uw persoonlijke gegevens worden genoteerd door de secretaresse. Eveneens zal er worden gevraagd of u in het kort wilt aangeven met welke klachten u zich aanmeldt. Overigens is het van belang dat u bij uw aanmelding uw BSN-nummer, het documentnummer van uw legitimatiebewijs en het relatienummer / polisnummer van uw ziektekostenverzekeraar bij de hand heeft, dit heeft alles te maken met de vergoeding van uw bezoeken aan onze praktijk.

Als blijkt dat wij u vanuit een van onze praktijken de gepaste hulp kunnen bieden wordt er in gezamenlijk overleg een afspraak ingepland. Indien wij u niet van dienst kunnen zijn verwijzen wij u terug naar uw huisarts of naar een instantie die u mogelijk wel verder kan helpen.

Werkwijze

Allereerst zal er een intakegesprek plaatsvinden, waarbij de psycholoog probeert uw klachten en probleemgebieden zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit opdat er een passend behandeladvies gegeven kan worden. Het is verder mogelijk dat er bij start en bij afsluiting van de behandeling vragenlijsten worden afgenomen. Na de intakefase zal de behandelend psycholoog de bevindingen met u bespreken en u een behandelplan voorleggen.

Indien u akkoord bent met het behandelplan kunt u vervolgens starten met de  behandeling. Normaliter is er geen sprake van een wachttijd tussen de intake en de behandeling. De behandeling kan, afhankelijk van uw klachten en uw hulpvraag, verschillende vormen aannemen. Zie voor meer informatie Ons behandelaanbod.

De intake en de behandeling worden overigens zoveel mogelijk door dezelfde psycholoog uitgevoerd, zodat u niet onnodig hoeft te wisselen van therapeut.

Op het einde van de behandeling vindt tenslotte een evaluatie plaats en wordt uitgebreid stilgestaan bij terugvalpreventie om zo de kans op terugval te verkleinen.