Behandelaanbod en werkwijze

Aanmeldklachten

U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende klachten:

  • Stemmingsklachten
  • Angst- / paniekklachten
  • Overmatig piekeren
  • Overbelasting / “burn-out”
  • Klachten ten gevolge van ingrijpende en/of traumatische ervaringen (PTSS / EMDR)
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
  • Gestagneerde rouw
  • Seksuele problemen
  • Problemen voortkomend uit de identiteit of persoonlijkheid
Wij behandelen geen patiënten met verslavingsproblematiek en/of psychotische stoornissen, aangezien wij van mening zijn dat deze klachten een multidisciplinaire aanpak vereisen. Ook leveren wij geen zorg binnen een forensisch kader.

Verwijsbrief nodig

Voor behandeling heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Op basis van uw klachten komt u in aanmerking voor ofwel de Generalistische Basis-GGZ, of de Specialistische GGZ. Uw verwijzer (meestal uw huisarts of de praktijkondersteuner van uw huisarts) maakt meestal al een inschatting betreffende het type zorg wat nodig zou zijn. Wanneer u zich bij ons aanmeldt, zal samen met u gekeken worden welke benadering het beste aansluit bij uw hulpvraag.

Klik hier voor onze actuele wachttijden

Basis-ggz

Binnen de basis-ggz worden klachten van licht tot matige ernst behandeld, waarbij wordt verwacht dat een relatief kortdurend traject voldoende klachtreductie zal opleveren. Deze benadering is geschikt voor zogenaamde “enkelvoudige” hulpvragen, zoals lichte tot matige stemmingsklachten, angstklachten, overbelasting of klachten ten gevolge van een traumatische ervaring. Indien uw klachten na deze periode nog niet voldoende zijn opgeklaard, vraagt uw klachtprofiel waarschijnlijk om een behandeling binnen de specialistische ggz en wordt, indien mogelijk, samen met u gekeken naar een meer geschikte plek om uw behandeling te continueren.

Psychotherapie

Binnen de specialistische ggz worden matige tot ernstige psychische klachten behandeld middels psychotherapie, waarbij sprake is van meervoudige, complexe problematiek die vraagt om een langduriger en intensiever traject. Dit gebeurt veelal middels een persoonsgerichte psychotherapeutische behandeling. Hierbij wordt op intensieve wijze geprobeerd om ongewenste gedragspatronen en denkbeelden – meestal vanuit het karakter of de persoonlijkheid – bloot te leggen en vervolgens te veranderen. Vaak vergt dit een meer langdurige aanpak.

“Evidence based” behandelen

Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde, “evidence based” behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), inzichtgevende therapie en acceptance and commitment therapy (ACT). Enkele psychologen maken tevens gebruik van “e-health”, dit zijn aanvullende digitale behandelprogramma’s waarmee u tussen de sessies aan uw klachten kan werken.

Uw vaste behandelaar

Wij geloven in persoonlijke, kleinschalige betrokkenheid ter bevordering van uw welbevinden. In tegenstelling tot grote instellingen, heeft u bij Psychologenpraktijk Nieuwenhagen altijd contact met één en dezelfde behandelaar, vanaf de intake tot en met het einde van uw behandeling. Een enkele keer komt het voor dat wij onderling naar elkaar verwijzen – uiteraard in overleg en overeenstemming met u – bijvoorbeeld vanwege de specifieke expertise van een collega.

Doorverwijzing

Als tijdens de intake of de behandeling blijkt dat uw klachten beter in een andere setting of op een andere plek kunnen worden aangepakt – bijvoorbeeld in een multidisciplinaire context – wordt dit met u besproken en wordt de doorverwijzing voor u door ons in orde gemaakt, uiteraard mits u hiermee akkoord gaat. Wij onderhouden hieromtrent goede contacten met collega’s in de directe omgeving en hanteren hierbij een optimale waarborging van uw privacy.