Behandelaanbod en werkwijze

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt bij ons terecht voor behandeling van onder andere de volgende klachten:

  • Stemmingsklachten (somberheid, depressie)
  • Angst- en paniekklachten
  • Overmatig piekeren
  • Overbelasting / “burn-out”
  • Klachten ten gevolge van ingrijpende en/of traumatische ervaringen (PTSS / EMDR)
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
  • Gestagneerde rouw
  • Seksuologische problemen
  • Problemen voortkomend uit de identiteit, het karakter of de persoonlijkheid
Wij behandelen geen cliënten met verslavingsproblematiek en/of psychotische stoornissen, aangezien wij van mening zijn dat deze klachten een multidisciplinaire aanpak vereisen. Ook leveren wij geen zorg binnen een forensisch kader.

Verwijsbrief

Om uw behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar, heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Uw verwijzer (meestal uw huisarts) maakt vaak een inschatting omtrent de duur van het traject. Wanneer u zich bij ons aanmeldt, zal samen met u gekeken worden welke benadering het beste aansluit bij uw hulpvraag.

Klik hier voor onze actuele wachttijden

Kortdurende behandelingen

Vaak is een kortdurend traject voldoende om klachten hanteerbaar te maken en de psychologische veerkracht te vergroten. Een kortdurend traject heeft een omvang van ongeveer tien tot vijftien sessies. Hierbinnen worden klachten van lichte tot matige ernst behandeld. Deze benadering is meestal geschikt voor zogenaamde “enkelvoudige” hulpvragen, zoals lichte tot matige stemmingsklachten, angst- en paniekklachten, overbelasting (“burn-out”) of klachten ten gevolge van een traumatische ervaring. Indien uw klachten na deze periode nog niet voldoende zijn opgeklaard, is uw hulpvraag waarschijnlijk passender binnen een meer langdurig traject, wat ook binnen de praktijk wordt aangeboden.

Psychotherapie

Psychotherapie is een geschikte behandelmethode voor klachten die een meer intensieve, langdurige aanpak vereisen. Deze aanpak is passend bij het leren doorbreken van (hardnekkige) negatieve denk- en gedragspatronen. Hierbij wordt op intensieve wijze gewerkt aan het veranderen van dit gedrag en deze denkbeelden, die meestal voortkomen uit het karakter, de identiteit of de persoonlijkheid. In eerste instantie wordt het inzicht, besef en bewustzijn rondom deze patronen vergroot, waarna geïnvesteerd kan worden in duurzame verandering. Meestal is een wat langdurige aanpak hiervoor meer geschikt dan een kortdurend traject.

Wetenschappelijk onderbouwd

Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde, “evidence based” behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), inzichtgevende therapie en acceptance and commitment therapy (ACT). Enkele psychologen maken tevens gebruik van “e-health”, dit zijn aanvullende digitale behandelprogramma’s waarmee u tussen de sessies via online modules aan uw klachten kunt werken.

Uw vaste behandelaar

Wij geloven in persoonlijke, kleinschalige betrokkenheid ter bevordering van uw welbevinden. In tegenstelling tot grote instellingen, heeft u bij Psychologenpraktijk Nieuwenhagen altijd contact met één en dezelfde behandelaar, vanaf de intake tot en met het einde van uw behandeling. Als uw hulpvraag beter aansluit bij de expertise van één van de andere psychologen binnen de praktijk, wordt u intern doorverwezen naar deze psycholoog – uiteraard altijd in overleg en overeenstemming met uzelf.

Doorverwijzing

Als tijdens de intake of gaandeweg de behandeling blijkt dat er te weinig resultaat wordt geboekt en uw klachten mogelijk beter in een andere setting of op een andere plek kunnen worden aangepakt – bijvoorbeeld in een multidisciplinaire context – wordt dit met u besproken en wordt de doorverwijzing in de regel door ons in orde gemaakt, uiteraard als u hiermee akkoord gaat. Wij hebben goede samenwerkingscontacten met andere praktijken en instellingen in de directe omgeving.