Skip to main content

Behandelaanbod en werkwijze

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt bij ons terecht voor behandeling van onder andere de volgende klachten:

  • Stemmingsklachten (somberheid, depressie)
  • Angst- en paniekklachten
  • Overmatig piekeren
  • Overbelasting / “burn-out”
  • Klachten ten gevolge van ingrijpende en/of traumatische ervaringen (PTSS / EMDR)
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
  • Gestagneerde rouw
  • Seksuologische problemen
  • Problemen voortkomend uit de identiteit, het karakter of de persoonlijkheid
Wij behandelen geen cliënten met verslavingsproblematiek en/of psychotische stoornissen, aangezien wij van mening zijn dat deze klachten een multidisciplinaire aanpak vereisen. Ook leveren wij geen zorg binnen een forensisch kader.

Kortdurende trajecten (basis-ggz)

Vaak is een kortdurend traject voldoende om klachten hanteerbaar te maken en de psychologische veerkracht te vergroten. Een kortdurend traject vindt plaats binnen de zogenaamde “basis-ggz” en heeft een maximale omvang van ongeveer tien tot vijftien sessies. Hierbinnen worden klachten van lichte tot matige ernst behandeld. Deze benadering is meestal geschikt voor zogenaamde “enkelvoudige” hulpvragen, zoals lichte tot matige stemmingsklachten, angst- en paniekklachten, overbelasting (“burn-out”) of klachten ten gevolge van een traumatische ervaring. Indien uw klachten na deze periode nog niet voldoende zijn opgeklaard, is uw hulpvraag waarschijnlijk passender binnen een meer langdurig traject, wat ook binnen de praktijk wordt aangeboden.

Psychotherapie (specialistische ggz)

Psychotherapie is een geschikte behandelmethode voor klachten die een meer intensieve, langdurige aanpak vereisen. Dit bieden wij aan binnen de context van de specialistische ggz. Deze aanpak is passend bij het leren doorbreken van (hardnekkige) negatieve denk- en gedragspatronen. Hierbij wordt op intensieve wijze gewerkt aan het veranderen van dit gedrag en deze denkbeelden, die meestal voortkomen uit het karakter, de identiteit of de persoonlijkheid. In eerste instantie wordt het inzicht, besef en bewustzijn rondom deze patronen vergroot, waarna geïnvesteerd kan worden in duurzame verandering. Meestal is een wat langdurige aanpak hiervoor meer geschikt dan een kortdurend traject.

Wetenschappelijk onderbouwd

Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde, “evidence based” behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), inzichtgevende therapie en acceptance and commitment therapy (ACT). Enkele psychologen maken tevens gebruik van “e-health”, dit zijn aanvullende digitale behandelprogramma’s waarmee u tussen de sessies via online modules aan uw klachten kunt werken.

Uw vaste behandelaar

Wij geloven in persoonlijke, kleinschalige betrokkenheid ter bevordering van uw welbevinden. In tegenstelling tot grote instellingen, heeft u bij Psychologenpraktijk Nieuwenhagen altijd contact met één en dezelfde behandelaar, vanaf de intake tot en met het einde van uw behandeling. Als uw hulpvraag beter aansluit bij de expertise van één van de andere psychologen binnen de praktijk, wordt u intern doorverwezen naar deze psycholoog – uiteraard altijd in overleg en overeenstemming met uzelf.