Skip to main content

Psychologenpraktijk Nieuwenhagen

Psychologische zorg binnen verschillende kaders.

Onze praktijken zijn gevestigd binnen Medisch Centrum Nieuwenhagen en leveren psychologische zorg binnen verschillende kaders. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds psychologische zorg vanuit de Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijnspsychologie) en Specialistische GGZ (voorheen tweedelijnspsychologie). Voor meer informatie over het aanbod kunt u een keuze maken uit bovenstaand menu.

U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende klachten:

  • Stemmingsklachten
  • Angstklachten
  • Burn-out / overspannenheid
  • Klachten ten gevolge van trauma (PTSS)
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
  • Gestagneerde rouw
  • Overmatig piekeren
  • Seksuele problemen
  • Identiteits- of persoonlijkheidsproblemen
Wij behandelen geen patiënten met ernstige verslavingsproblematiek en/of psychotische stoornissen. Ook leveren wij geen forensische zorg.
Klik hier voor onze actuele wachttijden

Basis-GGZ of Specialistische GGZ

Op basis van de ernst van uw klachten komt u in aanmerking voor de Generalistische Basis-GGZ of de Specialistische GGZ. Binnen de Generalistische Basis-GGZ worden klachten van licht tot matige ernst behandeld, waarvoor een kortdurend traject voldoende is. Binnen de Specialistische GGZ worden matige tot ernstige klachten behandeld, waarbij sprake is van meervoudige, complexe problematiek waarvoor een langduriger en intensiever traject aangewezen is. Uw verwijzer (veelal uw huisarts) bepaalt, eventueel in overleg met de Praktijkondersteuner-GGZ, voor welk type zorg u in aanmerking komt.

Evidence-based behandelingen

Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde, evidence-based behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) en acceptance and commitment therapy (ACT). Mogelijk wordt er ook gebruik gemaakt van “e-health”, zodat u middels internetmodules tussen de sessies aan uw klachten kan werken.

Één vaste behandelaar

U heeft altijd contact met één en dezelfde behandelaar, tenzij u wordt doorverwezen naar een collega vanwege zijn/haar specifieke expertise. In tegenstelling tot veel grote instellingen beschikt u over een vaste therapeut die u van begin tot einde zal behandelen. Wij geloven in persoonlijke, kleinschalige betrokkenheid ter bevordering van uw welbevinden.

Wij zorgen dat u goed terecht komt

Als bij de intake blijkt dat uw klachten beter in een andere setting of op een andere plek kunnen worden behandeld, wordt dit met u besproken en wordt de doorverwijzing door ons voor u in orde gemaakt. Wij onderhouden hieromtrent goede contacten met collega’s in de directe omgeving.