Kinderen en jeugd

Kinderen

Speltherapie / individuele therapie

De taal van jonge kinderen is spel. Via spel leren de kinderen de wereld om zich heen te begrijpen, kunnen ze hun ervaringen verwerken en hun emoties uiten. Speltherapie is dan ook een therapievorm die goed aansluit bij de ontwikkeling van het jonge kind. Jonge kinderen kunnen vaak moeilijk praten over de ervaringen die ze hebben meegemaakt of over hun emoties. Echter jonge kinderen spelen altijd over hun leven en vanuit hun beleving. In de speltherapie wordt van deze basis gebruik gemaakt. Het spel van het kind wordt dan ingezet om nare ervaringen te verwerken of om emoties te kunnen uiten. Oudere kinderen zijn al meer in staat om hun gedachten en gevoelens te uiten. Vaak wordt bij oudere kinderen gekozen voor een therapievorm waarin meer gepraat wordt, maar die wel ondersteund wordt door spel en verbeelding.

Ouderbegeleiding

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Als kinderen in therapie komen, is het dan ook belangrijk dat er contact met ouders is, o.a. over het thuis met het kind gaat, over het met het kind in de therapie gaat. Daarnaast heeft u vaak als ouder vragen over de ouderrol. Soms vraagt u zich af of u wel een goede ouder bent, of u het wel goed doet. U vindt dat u te vaak boos wordt op uw kind, terwijl u dat helemaal niet wilt. Misschien laat uw kind u onbewust aan ervaringen uit het verleden denken en raakt u daarvan van streek. Dit zijn allemaal thema’s die in de ouderbegeleiding aan bod kunnen komen. Het is dan ook mogelijk om ouderbegeleiding te volgen als uw kind in therapie is, maar het is ook mogelijk om ouderbegeleiding te volgen zonder dat uw kind in therapie is.

Gezinstherapie

Vaak zijn de klachten die ouder en kind ervaren nauw met elkaar verweven in een ondoorzichtig web. Binnen het gezin is er vaak ruzie, miscommunicatie en het vertrouwen in elkaar is mogelijk weg. Het kan dan helpend zijn om met het hele gezin of een deel van het gezin te komen. Binnen de therapie kan er gepraat worden, maar kan ook via spelinterventies gewerkt worden aan een betere communicatie, het verkrijgen van meer vertrouwen en het ontrafelen van het web. Gezinstherapie is gericht op het verbeteren van de onderlinge relatie en het doorbreken van niet helpende patronen.

Jeugd

Individuele therapie

Als je jong bent, kun je soms behoorlijk met jezelf in de knoop zitten. Het kan een verwarrende periode in je leven zijn. Er spoken allerlei gedachten en emoties door je lichaam. Je vraagt je bijvoorbeeld af wie je bent of wie je wilt worden, vinden anderen je wel aardig of leuk? Je voelt je misschien heel rot of je bent vaak boos. Het kan ook zijn dat het thuis niet meer zo lekker loopt, je bent het minder eens met je ouders en jullie hebben vaak ruzie. Het kan dan helpen om erover te praten. Praten helpt om je minder rot of boos te voelen, Het geeft inzicht in wie jij bent en hoe patronen voor jou werken.

Ouderbegeleiding

De puberteit is soms ook een moeilijke tijd voor ouders. Het kind verandert in een jongvolwassene en soms gaat dit gepaard met onzekerheid, verzet en ruzie. U stelt zich als ouder misschien de vraag of uw aanpak wel passend is bij de leeftijd. Daarnaast heeft u vaak als ouder vragen over de ouderrol. Soms vraagt u zich af of u wel een goede ouder bent, of u het wel goed doet. U vindt dat u te vaak boos wordt op uw kind, terwijl u dat helemaal niet wil. Misschien laat uw kind u onbewust aan ervaringen uit het verleden denken en raakt u daarvan van streek. Dit zijn allemaal thema’s die in de ouderbegeleiding aan bod kunnen komen. Het is dan ook mogelijk om ouderbegeleiding te volgen als uw kind in therapie is, maar het is ook mogelijk om ouderbegeleiding te volgen zonder dat uw kind in therapie is.

Gezinstherapie

Ook bij jongeren kan er, net als bij jonge kinderen, aan de problemen gewerkt worden m.b.v. gezinstherapie. Vaak zijn de klachten die ouder en kind ervaren immers nauw met elkaar verweven in een ondoorzichtig web. Binnen het gezin is er vaak ruzie, miscommunicatie en het vertrouwen in elkaar is mogelijk weg. Het kan dan helpend zijn om met het hele gezin of een deel van het gezin te komen. Binnen de therapie kan er gepraat worden, maar kan ook via spelinterventies gewerkt worden aan een betere communicatie, het verkrijgen van meer vertrouwen en het ontrafelen van het web. Gezinstherapie is gericht op het verbeteren van de onderlinge relatie en het doorbreken van niet helpende patronen.