Tarieven en vergoedingen

Volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering

De zorg die wordt geleverd wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Wel kan het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 worden aangesproken indien er in hetzelfde kalenderjaar nog geen andere zorgkosten binnen uw basispakket zijn gedeclareerd. Het eigen risico geldt voor alle zorg (met uitzondering van huisartsenzorg) die binnen het basispakket wordt vergoed, waaronder ziekenhuisbezoeken, medicatie en psychologische hulp. Het eigen risico wordt altijd maar maximaal één keer per jaar aangesproken en wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht als voor het eerst door een zorgaanbieder zorgkosten worden gedeclareerd die binnen het basispakket vallen. Neem voor extra informatie hieromtrent contact op met uw zorgverzekeraar.

GGZ

Wij regelen de vergoeding met uw zorgverzekering

De praktijken hebben allemaal contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars en zullen na afloop van de behandeling de declaratie rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. Hiervoor hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Doorverwijzing via erkend verwijzer

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg moet er vóór aanvang van de behandeling sprake zijn van een verwijzing door een erkende verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist) en moet er sprake zijn van een classificatie conform DSM-V. De psycholoog kan u hier bij aanvang meer over vertellen.

Tarieven behandeling

De tarieven die worden gehanteerd worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Klik hier voor de tarieven binnen de Generalistische Basis-GGZ en hier voor de tarieven binnen de Specialistische GGZ.

GGZ